Seuraavat kuvat ovat Paratransitin sivulta ja kyseisellä sivulla nähdään kuinka jenkeissä ollaan
ajateltu asiaa varsin pitkälle. Pienillä konsteilla on saatu pyörätuolilla matkustavan turvallisuus
ja autoon nousun helppous hyvälle tasolle. Suomessakin tähän päästäsisiin helposti ja halvalla.


Huomio kiinniittyy kahteen tärkeään seikkaan. Ensinnäkin pyörätuolissa istuva matkustaa
selkä menosuuntaan jolloin jarrutus- ja mahdollisessa kolaritilanteessa turvallisuus on
paras mahdollinen edellyttäen, että niskan retkahdus estetään. Toinen tärkeä seikka on
pyörätuolimatkustajan vieressä oleva pystytanko josta on mahdollisuus pitää kiinni ja joka
estää pyörätuolin kaatumisen bussin heilahtaessa sivusuunnassa. Näillä kahdella
pienellä seikalla on suuri merkitys sekä vammaisen että kanssamatkustajien turvallisuuteen.

Huomioitavaa on myös se, että pyörätuolin paikka on samalla seinustalla (oikealla puolella
bussia) , mistä bussiin tullaan sisälle. Tällöin vammaisen on helpompi päästä paikalle kuin
siinä tilanteessa, että paikka olisi sijoitettu vasemmalle puolelle keskisiltaa.

Vammainen ei tarvitse välttämättä apua paikalle siirtyessään jos tilassa olevat penkit ovat
normaalisti yläasennossa ja laskeutuvat ala-asentoon niillä istuttaessa (vrt. elokuvateatteri).
Pohdittava olisi siinä, miten saataisiin pyörätuolissa matkustavan turvallisuus taatuksi siltä
osin, mitä tulee niskan retkahduksen estämiseen. Riippuen pyörätuolista, vammaisen pää
on eri etäisyyksillä tuolin takaosasta.

Yksi mahdollisuus olisi järjestää asia niin, että tuolin alaosa ohjataan tuolista riippuen eri
kohtaan jolloin pää tulisi oikeaan kohtaan suhteessa selkäpehmusteeseen. Tämä edellyttäisi
standardoimista siten, että kukin pyörätuolityyppi olisi mitoitettu niin, että se ottaa tukea kullekin
tyypille sopivasta kohdasta. Lisäksi bussissa tulee olla standardoidut vastakkeet. Järjestelmällä
on sellainen hyvä puoli, että samalla voitaisiin järjestää pyörätuolin lukitus bussin rakenteisiin
esimerkiksi solenoidilla toimivalla lukituslaitteella joka aktivoitaisiin erillisestä kytkimestä seinässä.

Toinen mahdollisuus olisi asentaa säädettävä päätuki, jonka voisi aina siirtää sopivalle etäisyydelle
matkustajan päästä. Tämän voisi myös rakentaa toimivaksi samalla periaatteella kuin rullaturvavyö.
Päätuki painuu päätä vasten ja jarrutus- tai onnettomuustilanteessa se lukittuu ja estää näin pään
retkahtamisen. Rakenne voi olla hankala ja isokokoinen ja haittaisi tavallisia matkustajia ja veisi
myös todennäköisesti yhden istumapaikan.


Paras ratkaisu ehkä olisi itse pyörätuolissa vakiovarusteena oleva päätuki joka olisi joko valmiiksi
ylös asennettuna tai vammaisen itsensä nostettavissa. Nosto voitaisiin tehdä myös sähköisesti.
Olen koonnut myös joitain ajatuksia huonosti järjestetyistä invapysköintialueista.