Löysin kaupan hyllystä mielestäni varsin huonoja ELEXI liitosjohtoja. Toisen vapaat päät oli vahvasti tinattu.
Tinaus on huono asia kun tinattu johdonpää laitetaan ruuviliitokseen jossa ruuvi puristaa suoraan johtoa koska
tinalla on paha taipumus kylmänäkin paeta ja jättää liitoskohta löysäksi. Kun liitos on löysä, se lämpenee
ylimenovastuksen vuoksi ja tina pakenee yhä nopeammin. Löysä liitos esim. lampunkannassa aiheuttaa
ympäristöön radiohäiriöitä ja voi kuumeta valokaaren vuoksi niin kuumaksi, että siitä voi aiheutua palovaaraa.

Lisäksi johto voi rasituksessa katketa siitä kohdasta jossa tina loppuu.

Asiasta kertoo takemmin Pistotulppa- ja rasiastandardi SFS 5610 kohta 12.1.

Johdon pään saa tinata siinä tapauksessa, että se liitetään jousella varustettuun liittimeen jolloin jousi puristaa
tinan paetessa kontaktia kiinni. Päät saa tinata myös niin, että pää tinataan ennen johdon kuorimista siten, että
vain johdon päähän tulee tinaa ja se kohta johdosta on ilman tinaa. joka puristuu ruuvin alle.TUKES kertoo Kodin sähköturvallisuusoppaassaan juottamisesta seuraavasti:


Suojamaadoitetun valaisinpistotulpan asentaminen

6. Paljastettujen johdonpäiden käsittely. Katkaise kuoritut kuparijohtimet niin, että 
paljaan osan pituus on 6-7 mm. Kierrä säikeet huolellisesti yhteen samaan suuntaan 
kuin ne on valmistusvaiheessa kierretty. Älä tinaa johtimien päitä, koska tinattu 
johdin saattaa löystyä ruuviliitoksessa tai katketa tinauksen rajapinnassa.


Jostain syystä Tukes on kertonut tämän asian ainoastaan pistotulpan kodalla vaikka johtoa ei pidä tinata muissakaan
ruuviliitoksissa joissa ruuvi painaa johtoa. TUKES on minulle luvannut muuttaa ohjettaan seuraavassa oppaassaan
koskemaan myös muita ruuviliitoksia.

Koska yllä esitetty ELEXI -liitosjohtoa ei ole spesifisesti myyty ruuviliitokseen kytkettäväksi niin herää kysymys, voiko
liitosjohtoa kuitenkin myydä tavallisillekin asiakkaille sillä verukkeella, että se olisi tarkoitettu asennettavaksi jousiliittimeen
jolloin tinaus sallitaan tai juotettavaksi suoraan laitteeseen jolloin tinaus niinikään on asiallinen. Minun mielestäni tällaista
kuluttajille myytävä johtoa ei saisi tinata koska suurin osa ihmisistä asentaa sen ruuviliitoksella varustettuun liittimeen
kuten lampunkantaan. Tavallinen kuluttajan voi olla myös vaikea irrottaa vanhaa johtoa jousiliittimesta koska ei ehkä tiedä
sitä, miten johto siitä irtoaa niin ettei esim. lampunkanta vaurioidu. Tällaisessa liitosjohdossa tulisi olla maininta
käyttörajoituksesta koska sitä myydään maallikoille tavallisessa marketissa.Tukes kertoo minulle seuraavasti:

Johtimien tinaamisesta on yleisesti vaatimuksena, että ruuviliittimiin liitettäviä johdinpäitä ei saa tinan kylmäjuoksun takia
tinata. Tinaus johdinpäässä aiheuttaa liitoksen löystymisen. Mikäli johdinpää liitetään jousiliittimeen, voi se olla tinattu,
sillä jousiliittimessä jousipaine pitää huolen liitoksen kireänä pysymisestä. Johdinpää voidaan myös joissakin tapauksissa
juottaa piirikortille.

Jossain vaiheessa oli tapana valmistajille tinata aivan johtimen pää, jolloin liitinruuvin pää puristi tinaamatonta johdinta. Tinaus
tehtiin ennen johtimen pään kuorimista ja sillä saatiin helposti käsiteltävä johdinpää (säikeet säilyivät kasassa.

Lähettämiesi kuvien mukaiset tinaukset eivät sovellu ruuviliittimeen liitettäväksi, joten asentajan on katkaistava johdinpäät
tinausten osalta (osassa on tinaa niin runsaasti, että tuskin sellaisenaan sopii edes jousiliittimiinkään. (kuva ELEXI liitosjohdosta)

Tinaa käytettäessä on myös huolehdittava siitä, että RoHS-direktiivintin vaatimukset täyttyvät (tinassa ei saa olla lyijyä).Kysyin asiaa myös SGS Fimkosta joka antaa FI-sertifikaatteja:

Kysyisin Fimkon suhtautumista liitosjohtojen päiden tinaamiseen. Löysin pari Elexin johdonvälikatkaisimella varustettua
liitosjohtoa joista toisen päät oli tinattu ja toisen holkit muuten asennettu mielestäni aika huonosti. Minä olen ollut siinä
käsityksessä, että liitosjohtojen päitä ei saisi enää tinata mutta koskeeko tuo vain pistotulppaan liitettävää johtoa vai
koskeeko se myös liitojohtoa? www.mattikaki.fi/sahkoturvallisuus/Elexiliitosjohdot.htm

Kyllä juotettuja johtimia sallitaan joissain tapauksissa mutta juotettu alue pitää jäädä puristuskohdan ulkopuolelle.
Tämä esimerkiksi pistotulppa- ja rasia standardista SFS 5610 kohta 12.1

Toinen pää kuuluu sitten jo muualle eli johonkin tuotteeseen mihin se liitetään ja silloin pätee sen tuotteen standardin
vaatimukset. Valitettavasti minä en tällä tavoin ota kantaa siihen koska niitä mahdollisia tuotteita on 'pilvin pimein'.

Mehän täällä otamme vain kantaa siihen mitä standardit vaatii eri tuotteille silloin kun on kysymys meidän testauksesta
ja sertifioinnista.´Muihin mahdollisiin tuotteisiin ja asennustapoihin on olemassa Tukes.