Skanskan rakentamassa uudisrakennuksessa on ketjutettu, verkkojännitteellä toimiva palovaroitin. Talokansion ohje kertoo, että palovaroittimen
paristo olisi normaalisti vaihdettava kerran vuodessa Ohje on kuitenkin vaarallinen koska kyseisen palovaroittimen pariston vaihdon tulee suorittaa
sähkömies, ei asukas. Tällainen palovaroitin on kytketty aina sähköihin eikä sitä varten ole erillistä katkaisinta varoketaulussa. Asukas voi kuvitella,
että pääkytkimen kääntäminen pois päältä kytkee myös palovaroittimen jännitteen pois päältä, mitä se kuitenkaan ei tee koska jännite on jatkuvasti
päällä ja kytketään pois muualta. Tämä voi myös houkutella omatoimisia ihmisiä irrottamaan palovaroittimen johdot josta voi aiheutua sähköiskun
vaaraa ja/tai paloilmoitinjärjestelmän rikkoutumisen tai toimimattomuuden.


Tarkoitus on että asukas ei itse mene vaihtamaan paristoa vaan sen tekee sähkömies. Olisi hyvä ratkaisu, että varoittimiin asennettaisiin
uutena Litiumparisto jonka kestoikä on 10 vuoden luokkaa, mikä on palovaroittimien vaihtamisenkin suositusaika. Laitteen maahantuojalta
BL-Palontorjunnasta kerrottiin, että näissä voi olla ruskokiviparisto jonka kestoikä ei ole kovin hyvä sen voimakkaan itsepurkautumisen vuoksi.Suosittelen, että paristot vaihdetaan koko taloon samaan aikaan jolloin vaihdon voi tehdä yhdellä virrankatkaisulla ja kustannuksiltaan
kohtuullisempana kuin että jokaiseen varoittimeen vaihdetaan erikseen paristo. Pariston olisi hyvä olla litiumparisto eim. ULTRALIFE
jota myy Onninen eli sama tukkuliike joka myy kyseisiä palovaroittimiakin. Tällöin paristoa ei tarvitsisi vaihtaa lainkaan 10 vuoteen.