Keravan PRISMAN invapaikat ovat vaarallisia!

Alla on esimerkki Keravan Prismasta. Hissien lähellä on yksi hyvä invapaikka ja kaksi huonompaa.´Toinen näistä huonoista
on joten kuten käyttökelpoinen, jos kuljettaja on vammainen tai kuljetettava vammainen käyttää vasemman puoleista takaovea.
Oikealla puolella on hyvin ahdasta. Oikealla puolella on toinen invapaikka, mutta se on leveydeltään tavallinen, kapea paikka,
jota vammaisen voi olla hyvin vaikea, usein mahdoton, käyttää.

Olin asiasta antanut Prismaan erittäin usein palautetta ja asia on luvattu korjata. Parkkihalliin onkin ilmestynyt peräti kolme
uutta ja leveää parkkipaikkaa. Mutta mihin? Ne sijaitsevat parkkihallin takaseinällä aivan seinän vieressä. Paikat ovat kyllä
leveitä, mutta sijainniltaan erittäin huonot ajatellen vammaista, joka kulkee esimerkiksi pyörätuolilla. Kun pyörätuolivammainen
liikkuu kaukaa takaosasta liikkeen hissille, hän joutuu kulkemaan autojen ajoteiden yli ja kautta. Kun matalalla pyörätuolilla
tullaan autorivin takaa, ei ajoväylää ajava autoilija välttämättä lainkaan huomaa pyörätuolilla liikkuvaa. Useat autoilijat ajavat
varovasti etsien parkkipaikkaa, mutta aina välillä on niitä, jotka ajavat erittäin lujaa. Myös muille, hitaasti liikkuville, vammaisille
matka on hankala ja vaarallinen. Alla olevat kuvat on otettu 21.4.2007.

Miksi paikat lisättiin kausa seinän viereen hankaliin paikkoihin? Olen tätä pohtiinut enkä keksi muuta syytä tähän erikoiseen
ratkaisuun kuin sen, että kyseiset paikat ovat olleet niin hankalia käyttää., että tavalliset asdiakkaat eivät niitä halunneet käyttää
ja kun invapaikkoja piti saada lisää, päätettiin sijoittaa ne näille vaikeasti käytettäville paikoille, jotta tavallisiulle asiakkille olisi
hissin lähellä paikkoja saatavana. Kauppias on laskenut, että yhden invapaikan lisääminen veisi kaksi tavallista paikkaa pois ja se
6taas vaikuttaisi kaupan tulokseen koska asiakkita houkuttelee ostoksille helppo pysäköinti lähelle hissejä. Invapaikat on siis
väkisin sijoitetu niihin paikkoihin jotka eivät tavallisille asiakkaille kelpaa jotta tavalliset asiakkaat saisivat pitää mahdollsimman
monta hyvää paikkaa. Kyse on siis Prisman taloudesta. Mitä enem män hyviä paikkoja, sitä enemmän rahaa. Kpolmas, hissien
vieressä oleva eittäin hyvä invapaikkakin on vuokrattiu jotta siitä saataisiin rahaa. Mielestäni törkeäää käytöstä invalideja kohtaan.

Tässä ne kaksi lähellä hissiä olevaa, joista vasemman puoleista voi juuri ja juuri käyttää, mutta oikean puoleinen on aivan liian kapea.

Nämä neljä, kunnollista paikkaa sijsitesvat aivan peräseinällä, mistä on pitkä matka hissille. Pitkä ja vaarallinen.
Eikä invalidin ole välttämättä kovin helppoa taivuttaa autoaan hankalaan seinäpaikkaan, vaikka se on leveä.

Yhden invapaikan takana on sammutin ja pikapaloposti, joiden luokse pääsyä ei lain mukaan saa millään tavalla estää.
Paloposti ei myöskään auton takaa näy kunnolla.

Prisman parkkihallin peräseinällä sijaitsevien invapaikkojen päällä on runsaasti ilmastointiputkia ja laitteistoon kuuluvia osia,
joissa on teräviä reunoja. Nämä on asiallisesti merkitty varoitusteipeillä, mutta vammaisen pysäköintiluvan saa myös henkilö,
jonka näkökyky on erittäin paljon alentunut. Tällainen henkilö ei välttämättä näe yhtään mitään, jolloin hän ei myöskään näe
varoitusteippejä. Myös autosta ulos nouseva ei ehkä huomaa varoituksia vaan lyö päänsaä terävään reunaan tai sprinkleriin.
Tämä toki edellyttää melko pitkää henkilöä, mutta heitäkin on vammaiskuljettajien ja lupien omaavien keskuudessa. Keravalla.

- - - 

	Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta

	Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004

	2 SAAVUTETTAVUUS

	 2.1 Kulkuyhteydet

	 2.1.2 Määräys


	Kulkuväylällä ei saa olla eikä siihen saa rajautua kulkukorkeuden vähimmäismitan 
	2100 mm alittavia suojaamattomia ulokkeita tai muita törmäysvaaraa aiheuttavia 
	rakennusosia eikä putoamisvaaraa aiheuttavia tasoeroja.

- - - 

Tuolla kaukana näkyy Prisman hissi. Sinne pitäisi siis invalidin päästä.

Autoja kulkee yhtenään ja osa ajaa varsin lujaa.

Laitoin palautetta suoraan Prisman pääkonttoriin, koska en ole saanut Keravan Prismaan antamiini palautteisiin vastausta.

 27.4.2007 

 Päivää.

 Annoin teille palautetta Keravan Prisman kärrytilanteesta ja tilanne
 näyttäisi nyt ainakin toistaiseksi parantuneen. Kiitos.

 Toinen seikka mistä olen antanut lukuisia palautteita kauppiaalle, on
 invapysäköintipaikkatilanne. Pysäköintikerroksessa -1 on ainoastaan 
 yksi kunnollinen pysäköintipaikka hissien lähellä. Yksi on sellainen
 joka toimii joten kuten ja yksi on tavallinen, kapea paikka, joka ei
 ole invapaikaksi lainkaan sopiva.
 
 Olen ehdottanut kolmen tai tavallisen paikan yhdistämistä kahdeksi tai 
 kolmeksi kunnolliseksi invapaikaksi ja minulle on vuosia luvattu tehdä
 se, mutta mitään ei ole tapahtunut. Silloin hissien lähellä olisi
 kolme kunnollista invapaikkaa.

 Minulle on kerrottu, että Keravan Prismalla on hyvät invapysäköintilat
 ja perusteltu sitä paikkojen runsaudella. Paikkoja onkin varsin paljon,
 mutta valitettavasti neljä, tarpeeksi leveää, invapaikkaa sijaitsevat 
 parkkihallin kauimmaisella seinällä. Lisäksi ne on sijoitettu paikkaan, 
 jossa kulkee ilmastointiputkia, joihin pitkä henkilö voi kolhia päätään.

 Etenkin pyörätuolilla liikkuvan invalidin on erittäin vaarallista kulkea
 kaukaa seinän viereltä, koska välissä on erittäin vilkkaasti liikenneöity
 yhdystie, jossa autot voivat ajaa hyvinkin lujaa. Pyörätuolilla liikkuva
 ei näy auton takaa kovinkaan hyvin, joten tilanne on erittäin vaarallinen.

 http://www.sci.fi/~oh2bio/invapaikat/

 Ystävällisesti

 Matti Käki 
 Kerava


- - - 

Sain alla olevan vastauksen Keravan Prismajohtajalta:	Date: Fri, 27 Apr 2007 17:30:13 +0300 

	Hei:

 	Vastaan Jorma Aromäen puolesta invapaikoistamme lähettämäänne palautteeseen.

 	Liikekeskuksessamme on yhteensä 11 liikuntarajoitteisille varattua pysäköintipaikkaa.
	2 kpl kattoparkkipaikalla välittömästi sisäänkäyntien vieressä. 6 kpl -1 tasolla, joista kaksi 
	on välittömästi pääsisäänkäynnin vieressä ja 4 kpl hallin reunoilla. 3 kpl -2 tasolla, joista 	
	yksi on välittömästi hissin vieressä ja kaksi hallin reunoilla. 

 	Ohessa olevan rakentamismääräyksen mukaan pysäköintipaikan vähimmäisleveyden tulee olla 3,6m
	Liikekeskuksemme liikuntarajoitteisten pysäköintipaikat ovat kahta lukuun ottamatta 4,0m leveitä.

 	Kahden liian kapean osalta tulemme ratkaisemaan tilanteen leventämällä niitä säädösten 
 	mukaisiksi, kun seuraavan kerran uusimme ajoratamerkinnät ja pysäköintiruutujen maalaukset. 
	Todennäköinen ajankohta on elo- syyskuu.

 	Liikuntarajoitteisille varattujen paikkojen määrää pitäisin riittävänä. 

	Tänään perjantaina klo: 16.45 yhdestätoista paikasta oli käytössä yksi.

 	Hyvää vappua.

 	Terveisin:    Jouko Niskanen / Prismajohtaja KeravaSuomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk)

 Osa F1, Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet 2005 (otteita)

 Kohta 2.1 Kulkuyhteydet

 2.1.1 Määräys

"Osan rakennuksen autopaikoista tulee soveltua pyörätuolin käyttäjälle. 
 Nämä paikat tulee sijoittaa rakennukseen pääsyn kannalta 
 sisäänkäyntiin nähden tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee merkitä 
 liikkumisesteisen tunnuksella." 

"Näiltä autopaikoilta sekä tontin tai rakennuspaikan rajalta on oltava pyörätuolin 
 ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle soveltuva kulkuväylä määräyksissä 
 tarkoitettuun rakennukseen ja tiloihin."

 Ohje "Liikkumisesteisen käyttöön soveltuva autopaikka on 
 leveydeltään vähintään 3600 mm ja pituudeltaan vähintään 5000 mm."

 RakMk Osa F1 Esteetön rakennus

- - - - - - 

Olen Prismajohtaja Niskasen kanssa samaa mieltä paikkojen määrästä, mutta pidän invapaikkojen sijoittamista kauas,
vaarallisen kulkutien taakse, edesvastuuttomana
. Ilmastointiputkien pitkälle henkilölle aiheuttamaa vaaraa ei kommentoitu.

"Kulkuväylällä ei saa olla eikä siihen saa rajautua kulkukorkeuden vähimmäismitan 2100 mm alittavia suojaamattomia ulokkeita
tai muita törmäysvaaraa aiheuttavia rakennusosia eikä putoamisvaaraa aiheuttavia tasoeroja."
Tilanne on hieman korjaantunut ja kaksi invapaikkaa -1 -kerrokksessa on levennetty hyvän kokoisiksi. Paikkoja ei kuitenkaan oltu
merkitty seinään invamerkillä, mikä aiheutti jatkuvasti ongelmia väärin pysäköijien taholta. Prismajohtaja Niskanen oli luvannut minulle
useaan otteeseen järjestää kyseiset merkit seinällä ja kerran jopa henkilökohtaisesti hänen kanssaan keskustellessani hän kertoi
hoitavansa asian. Kyltit ilmestyivät vihdoin viimein seinään ja tilanne on nyt Keravan Prisman -1 kerroksessa siinä mielessä OK.

Aiemmin hissin lähellä oli KOLME invapaikkaa mutta muutostyön yhteydessä yksi niistä poistettiin ja vuokrattiin huoltoyhtiön käyttöön.
Kyseinen paikka oli erinomainen invapaikka ja hyvin turvallinen koska invalidi pääsi turvallisesti autolta hissille ja kärryjen poisvienti oli
helppoa koska paikka sijaitsi aivan kärryjen vieressä. Miksi kaikkein paras invapaikka poistettiin ja vuokrattiin muuhun käyttöön?
Nyt on kaksi hyvää paikkaa mutta muut 3 invapaikkaa sijaitsevat erittäin vaarallisen matkan päässä hisseiltä. Prismajohtaja Niskanen
vetoaa kirjeessään siihen, että hänen katsastaessaan invapaikkoja, kaikki olivat silloin vapaana. Niskanen ei ota huomioon sitä, että
paikoitustilanne vaihtelee ajankohdan mukaan. Kun on ruuhka-aika, ovat nämä kaksi invapaikkaa useimmiten täynnä ja invalidi
joutuu pysäköimään kauas ja kulkemaan vilkkaiden ajokaistojen kautta hisseille.

Pohdintaa: Olen miettinyt miksi keravan Prisman invapysäköinti on näin erikoisesti järjestetty? Olen päätynyt seuraaviin johtopäätöksiin:
1. Seinän vieressä olevat paikat on merkitty invapaikoiksi koska tavalliset asiakaat eivät niitä halunneet käyttää. Näin saatiin "ilmaiseksi"
vaadittava määrä invapaikkoja ilman, että tavallisten asiakkaiden paikkojen määrää jouduttiin vähentämään. 2. Hissin vieressä oleva
paras invapaikka on vuokrattu pois koska siitä saa rahaa. Invapaikasta ei saa. 3. Invapaikkoja ei haluta lisätä hissin lähelle koska
yksi invapaikka veisi kaksi tavallista paikkaa jotka olvat useammin käytössä ja tuovat kauppiaalle enemmän rahaa kuin usein tyhjillään
olevat invapaikat. 4. Invapaikkojen lisäys tietää rahanmenoa Prismalle koska maalaukset pitää uusia ja seinään kiinnittää kyltti. Tähän
viittaa myös kahden levennetyn invapaikan kylttien viive. Haluttiin ehkä kokeilla jättää kallit kyltit kokonaan pois. Tällä voisi myös olla
sellainen sivumerkitys, että tavalliset asiakkaat pysäköivät "epähuomiossa" paikalle jolloin invapaikka on tuottavammassa käytössä ja
asiakas tyytyväinen päästessään lähelle hissejä leveälle paikalle. Ehkä tämä taka-ajatus on ollut yhtenä viivästyttäjänä asiassa.

Keravalle on avattu Prismaa vastapäätä uusi, iso tavaratalo, Citymarket. Sen invapaikat ovat hyvät ja asialliset. Citymarket on kuitenikin
selkeästi vähemmän suosittu kauppa kuin Prisma. Prismassa asioidaan huomattavasti enemmän kuin Citymarketissa. Prisman
parkkipaikat ovat siis melko täynnä mikä näkyy esimerkiksi invapaikkojen puutteena hissien lähellä. Jos Prisma järjestäisi hissien
vieressä olleen, hyvän paikan takaisin invapaikaksi, tilanne helpottuisi huomattavasti. Mikäli Prisma ei kuitenkaan halua luopua
kyseisen paikan vuokrarahoista, olisi yksi mahdollisuus lisätä kolmas invapaikka nyt olevan kahden rinnalle.

Kun outo inva-asiakas saapuu prisman parkkihalliin, hän näkee oikealla seinän vieressä olevan invapaikan ja suuntaa sinne, koska ei
ole varma muista paikoista. Nämä vaaralliset paikat olisi ehdottomasti poistettava invakäytöstä! ja korvattava asiallisemmilla.