Keravalla on työmaatilanne jossa on jouduttu sulkemaan koko ajotie autoilta ja ohjaamaan 
liikenne kevyen liikenteen väylälle. Saavuttaessa toisesta suunnasta, on  liikennemerkki 
221 "Etuajo-oikeus kohdattaessa" joka kertoo, että ajajalla on etuajo-oikeus (merkki tosin 
on väärin päin!). Mutta toisesta suunnasta tulevalla ei olekaan tarvittavaa merkkiä 222 
"Väistämisvelvollisuus kohdattaessa", joka kertoo, että pitäisi väistää.

Jos kolari sattuu niin kuka maksaa? Entä onko oikein, että kevyen liikenteen väylällä
on edelleen kevyen liikenteen merkki vaikka väylällä saa ajaa autolla?

 

 
 Ylläolevan merkin kuuluisi olla näin päin:
 

 

 

 Yllä pitäisi olla seuraavanlainen merkki:
 


 Entä pitääkö jalankulkijoita jollain tavalla varoittaa autoista?

  Paikalla on 40 km/h rajoitus, joka muuttu tietyön kohdalla 30 km/h
 mutta tarkastelu paikalla osoitti etteivät monet autoilijat lainkaan
 huomioineet rajoitusta. Alamäki on varsin jyrkkä ja pitkä, joten 
 autoilla on yleensä nopeutta luokkaa 60 km/h, jolla pystyy juuri ja 
 juuri siirtymään kevyen liikenteen väylälle pudottamatta nopeutta. 
 Samaan aikaa alamäkeä tuleva pyöräilijä ajaa noin 30 km/h,  ehkä 
 nopeamminkin. Autoilija ei kovin hyvin näe pyörätien suuntaan koska 
 se on kuolleessa kulmassa. 

 
 Autoilijoille olisi ehdottomasti pitänyt asentaa pyöristä varoittava
 liikennemerkki ja varoittaa tietyöstä myös pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.