Hopeahovin autonlämmityspistorasiat lukitsematta!

Olen pistänyt merkille, että Keravan Terveyskeskuksen ja vanhainkodin, Hopeahovin pysäköintipaikalla on pitkään ollut paljon lukitsemattomia autonlämmityspylvätä. Osassa autoilija on laittanut roikkumaan jätetyn johdon avoimen liitospään kotelon sisälle ja lukinnut kannen. Tällöin kukaan ei pääse jännitteelliseen sähköjohtoon käsiksi. Huonona puoleva tälle menetelmälle on se, että lapset voivat leikkiessään roikkua johdossa aiheuttaen sen rikkoutumisen.

Valitettavasti sekä 26.1.2009 klo 17.40 että 29.1.2009 klo 15.50 parkkipaikalla oli useita lukitsemattomia lämmitystolppia sekä yhdessä roikkumaan jätetty liitosjohto.

Vaikka näissä tolpissa onkin Vikavirtasuojakytkin joka suojaa tietynlaisilta sähköiskuilta, se ei kuitenkaan suojaa suoralta sähköiskulta sähköjohtimista. Jos lapsi työntää lämmitysjohdon avoimen pistokkeen suuhunsa, voi seurauksena olla pahoja palovammoja ja jopa hengen menetys. Lisäksi lapsi voi liittää avoimeen pistorasiaan jonkin mukanaan tuomansa sähkölaitteen leikkiäkseen sillä. Näissä pistorasioissa ei ole lapsisuojauksia, jotka estäisivät työntämästä pistorasiaan jotain johtavaa esinettä kuten märkiä puutikkuja. Vikavirtasuojaus estää todennäköisesti sähköiskun joka aiheutuu tällaisen tikun ja maan väliltä muttei suojaa jos sähköiskun saa pistorasian reikien väliltä.

Olen laatinut vikavirtasuojakytkimestä erillisen sivun josta voi lukea lisää tästä turvalaitteesta.Autonlämmityspistorasian kotelon sisällä on ohje joka kertoo, että kotelo on pidettävä lukittuna ja liitosjohto on poistettava pistorasiasta kun ajoneuvo irroitetaan lämmitysverkosta.


Seuraava ote Tukesin ohjeesta AUTON LÄMMITTIMEN JA LÄMMITYSJOHTOJEN TURVALLINEN KÄYTTÖ:

Auton lämmitysjohdon kanssa oltava huolellinen

  Autonlämmitysjohdot tulee turvallisuussyistä aina irrottaa käytön jälkeen pistorasiasta ja pistorasiakotelon kansi on syytä pitää lukittuna. Avoin pistorasiakotelo tai vapaasti roikkuva lämmitysjohto on vaarana esimerkiksi leikkiville lapsille tai kotieläimille, ja lämmitysjohto rikkoutuu helposti vaaralliseen kuntoon, jos paikoitusalueen lumen luonti on koneellista. Lisäksi avoimena pidettävä kotelo on altis ilkivallalle. Lätäkköön tai lumisohjoon joutunut pistokytkin voi myös tehdä ympärillä olevan alueen sähköiseksi.

  Pistorasioiden asennusvaatimuksissa on eräitä eroja asennuksen iästä riippuen. Yleissääntönä eri ikäkausille on, että pistorasian on oltava joko rakenteeltaan turvapistorasia, (ns. lapsisuojattu pistorasia, jossa on sulkulevyt reikien lisäsuojana) tai asennettuna vähintään 1,7 m korkeuteen tai asennettuna lukittuun koteloon tms. tilaan. Jos paikoitusalueen autonlämmitystolpat eivät täytä kumpaakaan kahdesta ensin mainitusta vaatimuksesta, kotelot on pidettävä lukittuina.

  Vuonna 1997 päättyi siirtymäkausi, jonka jälkeen asennettujen ulkopistorasioiden sekä pesu- ja kylpyhuoneiden pistorasioiden on oltava suojattuna ylivirtasuojan (esim. sulake) lisäksi vikavirtasuojakytkimellä, joka on herkkätoiminen lisäsuojalaite. Vikavirtasuojakytkimen toimintakyky tulee tarkistaa määräajoin sen testipainikkeesta.

  Lämmitysjohdon kokonaan irrottamisen vaihtoehtona on, että johdon pää jossa kojepistoke on, ripustetaan niin korkealle, että kojepistoke on maasta ainakin 1,7 m korkeudella. Ripustuksen pitää olla niin tukeva, että lämmitysjohto ei pääse putoamaan siitä ja sitä ei helposti saa lämmitysjohdosta vetämällä irtoamaan ripustuksestaan.

  Taloyhtiöiden ja muiden autolämmityspistorasioita omistavien yhteisöjen olisi hyvä laatia autoilijoille selkeät ohjeet pistorasioiden käytöstä. Samalla tulisi kieltää lämmitysjohtojen jättäminen irrallisina kiinni pistorasiaan. Ei jatkojohtoja


  Lisäksi olen pariinkin otteeseen pyytänyt Keravan kaupunkia järjestämään Terveysaseman ja vanhankoti Hopeahovin pysäköintipaikalle invapysäköintimahdollisuuden.

  Nyt esimerkiksi neuvolassa asioiva invalidi joutuu jättämään autonsa kadulle pysäköinti kielletty -liikennemerkin vaikutusalueelle jolloin kulku autosta ja autoon ei ole turvallista etenkään lapsen kanssa.