Keravan Hong Kongin invapaikat edelleen hoitamatta.

Tästä artikkelista löytyy tiivistetympi versio TÄÄLTÄ

Keskustelin vammaisneuvoston puheenjohtajan kanssa Keravan kauppaliikkeiden invapaikoista ja sain häneltä
kuulla vammaisneuvoston tehneen Keravan Hong Kongille kirjallisen pyynnön saattaa liikkeen invapysäköinti
kuntoon. Keravan Hong Kong ei ole tehnyt yhtään mitään vaan jatkaa edelleen invalidien kannalta ikävää
suhtautumista. Niinpä päätin tuoda tämän asian jälleen kerran esille.


Keravan HONG KONG on kyllä järjestänyt asiallisesti neljä invapysäköintipaikkaa sisäänkäynnin läheltä,
mutta paikat oli alunperin mitoitettu tavallisiksi, kapeiksi paikoiksi. Lisäksi invapysäköintimerkki on 3 m
korkean tolpan päässä
, mistä sitä on vaikea huomata autoa pysäköidessä. Asfaltista puuttuvat myös
invapaikkaa osoittavat maalaukset kokonaan
.

Kaksi paikkaa levennettiin lukuisten palautteiden vuoksi, mutta kaksi jätettiin normaaleiksi. Annoin jatkuvasti
palautetta ja kaksi muutakin "levennettiin" siirtämällä merkki oikeaan paikkaan. Maalaukset kuitenkin jätettiin
muuttamatta!
Hong Kongin toimitusjohtaja Mika Lehtinen lupasi tarkastaa maalaustilannetta keväällä 2006.
Tämä lupaus siis annettiin minulle puolitoista vuotta sitten! Minulle luvattiin myös, että alemmas asennetaan
lisämerkkejä. Paikat ovat edelleen kapeat ja ulompi paikka jopa vaarallinen koska se rajoittuu kuralammikkoon
jossa vammainen voi helposti kaatua pahastikin.

Ne kaksi levennettyäkään paikkaa eivät ole rakentamismääräysten mukaiset 3600 mm vaan 3000 mm.
Kun liikkeellä on pyörätuolilla kulkeva jolla on leveä auto ja toisen pitäisi auttaa kulkemisessa on paikka kapea.

Alla olevasta kuvassa näkyy selvästi, kuinka vastapäätä olevien kahden invapaikan merkki on kiinnitetty
toisen invapaikan keskelle. Invapaikat ovat siis tavallisen kokoisia eli rakentamismääräyskokoelman mukaan
liian kapeita. Merkki on asennettu samaan kohtaan missä kuvaajaa lähinnä olevien kahden invapaikan merkkikin.

Myös invapaikkaa ilmaisevat maalaukset puuttuvat kokonaan. Tämä houkuttelee aivan tavallisia autoilijoita
pysäköimään paikalle koska merkkikin on niin korkealla, että sitä on vaikea huomata. Mieleen tulee, että järjestely
on voitu jopa tehdä tarkoituksellisesti
koska terve asiakas ostaa kaupasta enemmän ja tehokkaammin ja oven
vieressä vapaana oleva paikka (monet vakituiset asiakkaat tietävät invapaikan olemassaolon ja jättävät ne tyhjiksi)
antaa helpon mahdollisuuden pistäytyä ostoksille. Näin Hong Kong saa enemmän asiakkaita ja säästää rahaa kun
paikkoja ei tarvitse kunnostaa. Koska tämänkin hetken leveät paikat ovat liian kapeita, pitäisi Hong Kongin uhrata
vielä yksi tavallinen paikka ja toiselta puolelta kaksi. Näin ollen tavalliset Hong Kongille tuottoisammat asiakkaat
saavat hyvän parkkipaikan. Monta kärpästä yhdellä iskulla kun ei tehdä mitään asian hyväksi.

Tilanne on ikävä paitsi vammaisten, myös erehdyksessä paikalle pysäköijien kannalta, koska heille huudellaan
varsin ikävästikin nimitellen mitä erikoisemmilla tavoilla, vaikka olisivat vahingossa pysäköineet paikalle merkintöjen
puutteellisuuden vuoksi. Tämä on noloa näille muuten aivan kunnollisille asiakkaille jotka olisivat jättäneet autonsa
pysäköimättä invapaikalle jos se olisi ollut normaalisti merkitty alempana olevalla merkillä ja ajoratamaalauksella.
Alla olevassa kuvassa kummatkin ovat todennäköisesti pysäköineet paikalle täysin huomaamatta invamerkkiä.
Vastapäätä sijaitsevaa merkkiä ei aina näe kunnolla siksi, että aurinko usein paistaa juuri samasta suunnasta.

Pyysin myös lyhentämään tolppia ja asentamaan merkit alemmas, jotta ne olisivat selvästi nähtävissä
auton ikkunasta, mutta myymäläpäällikkö kieltäytyi sitä tekemästä kertoen minulle, että merkkejä ei aiota
muuttaa, koska ne ovat Keravan kaupungilta saatujen ohjeiden mukaiset. Työ ei olisi kovin isokaan.
Myymälässähän myydään työkaluja. Rautasaha käteen ja merkin siirto alemmas. Vielä tulpat päähän niin ettei
sadevesi ruostuta putkia. Keravan Honkkari on täynnä reippaita nuoria miehiä jotka varmaan vaihtelun vuoksi
mielellään tekisivät tuon homman. Keravan Hong Kongin myyjät kun ovat ihan ystävällisiä ja avuliaita.

Invapysäköinnin ilmoittava merkki tulisi olla sellaisella korkeudella, että autoilija näkee sen autonsa tuulilasin tai
takalasin kautta pysäköidessään. Olisi säästynyt putkirahaakin kun yhdestä putkesta olisi saatu kaksi tolppaa.
Tästä säästynyt tolppa olisi voitu pystyttää suojatien viereen ja siihen asentaa suojatien merkki autoilijoita
varoittamaan. Hong Kongin omat pysäköintikieltomerkit kyllä on osattu asentaa hyvin näkyvälle korkeudelle.

Ongelma on nimittäin se, että nyt merkit ovat niin korkealla ettei niitä näe kunnolla edes jalan kulkien saati
auton ikkunasta kun ollaan ajamassa invapaikalle. Ihmiset kertovat järjestään etteivät huomanneet merkkiä.
Suurin osa todennäköisesti kyllä tietää asian, mutta eivät välitä asiasta. Monella on iso auto joka on helpompi
pysäköidä leveälle paikalle. Invapysäköintiä osoittava merkki on naurettavan pienikokoinen. Erikoista,
etteivät Keravan kaupungilla osanneet kertoa lisäkilven koosta varsinaiseen merkkiin nähden. Ajattelivat ehkä,
että on itsestään selvää ettei lisäkilpi ole kaksi kertaa varsinaisen merkin levyinen. Olisikohan nyt joko Keravan
kaupungin neuvoja tai Hong Kongin kysyjä käsittänyt asian väärin ja merkki on asennettu ikään kuin se olisi
jalkakäytävällä tai pyörätiellä jossa merkin toki tulee olla riittävän korkealla.

Oletan, että Hong Kong on tiedustellut asiaa Keravan katupäälliköltä jonka kyllä luulisi tuntevan hyvin kaikki
liikennemerkkimääräykset ja minun täytyy hieman ihmetellä jos hän on Hong Kongia tällä tavoin neuvonut.
Onko ohjeen antanut katupäällikkö vai joku muu? Jos hän on antanut ohjeen invapysäköintimerkin koosta
sekä sen sijoituskorkeudesta, viittaa tämä mielestäni aivan tavallisten autoilijoiden huomioonottamiseen
enemmän kuin vammaiskuljettajien. Tämä näkyy Keravan kaupungin invapaikkojen merkintäsysteemin
heikkoutena ja katujen puhtaanapidon laiminlyömisenä erityisesti invapaikkojen osalta
.

Koska Hong Kongin invapysäköintimerkki sijaitsee nurmikkokaistaleella, sen saa asentaa alemmas kuin mitä
sen tulee olla jalkakäytävällä. Minun mielestäni Hong Kong voisi tässä käyttää omaa harkintaansa eikä noudattaa
kirjaimellisesti Keravan kaupungilta saamaansa selkeästi virheellistä ohjetta.

    Liikennemerkkien rakenne ja pystytys Rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset MÄÄRÄYS/OHJE 7.1.2004 306/2002/20/4 Jollei jäljempänä toisin määrätä, tulee alimman liikennemerkin tai lisäkilven alareunan korkeuden olla 1,5 – 3,2 metriä ajoradan pinnasta, jalkakäytävällä tai pyörätiellä kuitenkin 2,0 – 3,2 metriä näiden pinnasta mitattuna. Lisäkilpi Liikenneministeriön päätöksessä liikenteen ohjauslaitteista (203/1982, muutettu 384/1994 23 §) määrätään: Lisäkilpi ei saa olla olennaisesti leveämpi kuin varsinainen liikennemerkki.

Invapysäköinnistä kertovan merkin alareuna on noin
2,7 m korkeudella maasta. Siis korkeammalla kuin
nykyaikaisen asunnon katto on lattiasta! Jos merkki
sijaitsisi jalkakäytävällä niin merkki voisi silloinkin
olla alempana kuin mihin Hong Kong on sen Keravan
kaupungin ohjeen mukaan asentanut. Puoli metriä
alempana. Koska merkki ei ole jalkakäytävällä vaan
nurmikkokaistaleella voidaan merkki huoletta asentaa
sellaiselle korkeudelle josta autossa istuva kuljettaja
näkee merkin vaivatta. Näin on tehty muualla, joissa
invapaikkoja on järjestelty. Alla osoitus Itäkeskuksen
Citymarketin vammaisystävällisestä suunnittelusta
.
Vammaisystävällisyys näkyy Keravankin Citymarketissa.
Kummastakin asiasta on minun lisäkseni kirjallisen korjauspyynnön
antanut vammaisneuvosto, mutta siitä huolimatta Hong Kong ei ole
asiaa korjannut
. Mielestäni tämä osoittaa, ettei Hong Kong välttämättä
halua vammaisia asiakkaikseen koska nämä vaativat tilavat ja puhtaat
käytävät ja siten esteettömän kulkutien sekä mahdollisesti avustamista.
Jos asia olisi hankala laittaa kuntoon niin asia olisi ehkä eri mutta nyt
on kyse pienistä ja helpoista muutoksista.


Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk) Osa F1, Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet 2005 (otteita) Kohta 2.1 Kulkuyhteydet 2.1.1 Määräys "Osan rakennuksen autopaikoista tulee soveltua pyörätuolin käyttäjälle. Nämä paikat tulee sijoittaa rakennukseen pääsyn kannalta sisäänkäyntiin nähden tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella." "Näiltä autopaikoilta sekä tontin tai rakennuspaikan rajalta on oltava pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle soveltuva kulkuväylä määräyksissä tarkoitettuun rakennukseen ja tiloihin." Ohje "Liikkumisesteisen käyttöön soveltuva autopaikka on leveydeltään vähintään 3600 mm ja pituudeltaan vähintään 5000 mm."


Kävin 20.10.2008 kuvaamassa paikkaa ja näillä kapeilla paikoilla oli kaksi invapysäköintunnuksilla varustettua
autoa. Kuvasta on helppo ymmärtää, että edes tavalliselle autoilijalle ei ole tuossa tilanteessa helppoa astua
autosta ulos tai autoon sisälle. Puhumattakaan invalidista jonka usein täytyy saada auton ovi kunnolla auki
päästäkseen kulkemaan kunnolla. Kun siihen lisätään pyörätuoli, on näitä paikkoja täysin mahdoton käyttää.

Mittasin leveän invapaikan leveyden. Sen tulisi rakentamismääräysten ohjeen mukaan olla vähintään 3600 mm.

Vaan eipäs olekaan. Paikka on ainoastaan 3000 mm levyinen. Useimmille se riittää mutta jos auto on iso
ja autosta pitää saada sivuovesta pyörätuoli ulos niin alkaa tila loppua kesken. Kun asfaltin reuna päättyy suoraan
maahan eikä välissä ole edes varoittavaa maalausta asfaltin loppumisesta, ei paikka ole kovin hyvin suunniteltu.
Tällainen liian kapea invapaikka on siinäkin mielessä huono, että viereiseen ruutuun ajava voi vahingossa kolhaista
esim. pyörätuoliin siirtyvää vammaisautoilijaa koska auton kulma ulotuu kauas käänettäessä sitä parkkiruutuun.
Olen itse havainnut tämän ongelman saapuessani vasemmanpuoleiseen ruutuun samaan aikaan kun oikealla on
joku juuri astumassa autosta ulos. Saa olla tarkkana autoa ruutuun taittaessaan.

Kapea reunapaikka on vielä vaarallinenkin koska sivussa on maata joka on vielä sateen jälkeen märkäkin.
Kun invalidi astuu autosta ulos, voi tämä menettää tasapainonsa ja seurauksena olla vakavakin loukkaantuminen.
Asfalti loppuu täysin varoittamatta. Mitään turvakaistaletta tai edes päättymisesta varoittavaa maalusta ei ole.

Mittasin tämänkin paikan leveyden ja se on asfaltin reunaan 1800 mm. Tavalliseksikin paikaksi kapeahko.

Auto on jouduttu pysäköimään viivan päälle jotta autosta ylipäätään on mahdollisuutta tulla ulos. Olen laitanut
kuvaan punaisen viivan joka on vaakatasossa. On helppo nähdä, että ulosajoa ilmaiseva merkki on
paljon alempana kuin invapysäköintiä ilmaiseva merkki. Tuleeko mieleen tarkoituksellinen invapysäköinnin
merkin piilottelu yläilmoihin? Miksi ihmeessä? Houkutellakseen tavallisia autoilijoita kauppaan ostoksille?

Ylläoleva kuva on otettu 7.4.2009. Eli ei mitään muutosta.

Omat pysäköintikieltomerkkinsä Hong Kong on kuitenkin asentanut varsin alas. Lisäkilven alareuna on hieman
yli 1500 mm korkeudella. Miksi Keravan kaupunki on antanut näin erilaisia ohjeita merkkien asennukseen?

Alla olevassa kuvassa näkyy erinomaisesti vammaiset huomioivan Citymarketin parkkipaikkojen
(Itäkeskuksen Citymarket) pysäköintipaikat, jotka on hyvin merkitty ja vielä erinomaisessa paikassa.


Olen antanut palautetta Keravan Hong Kongille oven edustalla olevasta suojatiestä. Sitä ei ole lainkaan
merkitty, jotta autoilija sen kunnolla huomaisi. Yleensä autoilija saapuu paikalle etsien katseellaan parkkipaikkaa
eikä ehkä ole lainkaan varautunut siihen, että joku voi tulla liikkeestä ja astua suojatielle. Keravan Hong Kongin
pääsisäänkäynti on aika erikoisen ja huomiota herättävän näköinen edestä katsottuna mutta autolla sivusta
saavuttaessa huomaamaton eikä siihen auton kuljettaja välttämättä kiinnitä huomiota. Paksujen pylväiden
takaa
Hong Kongista tulevaa asiakasta ei helposti näe ja jos sieltä vaikka joku lapsi juoksee vauhdilla niin jälki
voi olla surullista. Suojatie on jalankulkijan kannalta tavallaan merkitty koska se on erilaista tiemateriaalia mutta
autoilija ei sitä huomaa ennen kuin on aivan kohdalla. Olen pyytänyt paikalle suojatien merkkejä mutta niitä
ei ole tullut. Mahtaako niitä koskaan tullakaan? Toivottavasti ei tarvita onnettomuutta ennen kuin asia korjataan.


To: mika.lehtinen at hongkong.fi Sent: Monday, January 30, 2006 11:50 AM Subject: Keravan Hong Kongin INVAPAIKAT Päivää. Olen Keravan Kong Kongin vakituinen asiakas ja käyn myymälässä lähes päivittäin. Minulla on invalidin pysäköintilupa joten pyrin pysäköimään invapaikalle. Tarvitsen leveän paikan jotta pystyisin kulkemaan autooni. Alusta saakka invapysäköintipaikkanne ovat olleet varsin huonosti järjestettyjä. Paikat ovat normaalilevyisiä ja niiden merkintä on tehty äärimmäisen huonosti. Merkit ovat naurettavan pieniä ja ne on sijoitettu erittäin korkean pylvään päähän korkeudelle josta niitä on vaikea huomata. Toiset paikat ovat kyllä riittävän levyiset mutta merkki ei osoita niiden paikkaa talvella kun lumi peittää ajoratamerkinnät. Toiset kaksi paikkaa ovat erittäin kapeat. Tämä pakottaa pysäköimään pelastustielle mikä ei ole hyvä ratkaisu vaikka invalupa antaakin siihen oikeuden koska tien leveyttä jää riittävästi. Olen antanut useita palautteita sekä suullisesti että kirjallisesti mutta mitään ei ole asialle tehty. Olen laittanut palautteisiin myös puhelinnumeroni mutta yhteyttä minuun ei ole pyynnöistäni huolimatta otettu. Minulle on myös kerrottu, että samasta asiata on annettu suuri määrä muitakin palautteita jatkuvasti. Tämä osoittaa mielestäni varsin huonoa asiakaspalautteisiin reagoimista. Viimeksi myymälässä käydessäni kysyin onko asiaan odotettavissa mitään korjausta ja minulle kerrottiin, että Keravan Hong Kongin myymäläpäällikkö on ilmoittanut ettei asialle tehdä yhtään mitään eikä sille PYSTY mitään tekemään. Tämä on mielestäni varsin ikävää palautetta ivalidiasiakkaita kohtaan. Olen pyystänyt, että ennen kunnollisten järjestelyjen aikaansaamista nykyiset merkit laskettaisiin alemmas sellaiselle tasolle mistä pysäköivä autoilija ne huomaisi eli tuulilasin korkeudelle. Tämä olisi helppo tehdä ja työkaluja löytyy Hong Kongin myymälästä. Se ei vie kuin muutaman minuutin. Tätäkään kukaan ei ole jostain syystä tehnyt. Kunnollisesti merkitty invapysäköintipaikka olisi riittävän kokoisella merkillä osoitettu ja se olisi myös maalattu asfaltiin asiaankuuluvalla symbolilla. Koska tavallinen autoilija ei osaa arvioida invapysäköintipaikan tarvitsemaa suurta leveyttä olisi hyvä jos jokaisessa invapaikassa olisi oma merkkinsä. Oletan ettei investointi ole Hong Kongille ylivoimainen. Nykyinen merkki on pysäköintikohtaiseenkin merkintään aivan liian pieni. Koska tämä aiheuttaa vaikeuksia invalideille ja myös huomaamattaan paikoille pysäköiville autoilijoille, jotka nolostuvat kun heille huomautetaan asiasta, katsoisinkin, että asia olisi syytä hoitaa pikaisesti kuntoon. Ystävällisesti Matti Käki Kerava
From: "Mika Lehtinen Hong Kong Suomi" To: Matti Käki Subject: Re: Keravan Hong Kongin INVAPAIKAT Date: Fri, 3 Feb 2006 08:09:35 +0200 Kiitos palautteestanne. Kuulin , että myymäläpäällikkö onkin jo teille vastannut. Parkkipaikan kaikki merkit on sijoitettu Keravan kaupungin määräysten mukaisesti samalle korkeudelle. Keväällä pyrimme lisäämään invapaikkojen merkkejä myös alemmalle tasolle. Näin talviaikaan emme pysty parkkipaikan ruudutukselle tekemään mitään. Tarkastamme tilanteen keväällä kun lumet on sulaneet. Terveisin Mika Lehtinen


Lähetin Mika Lehtiselle uuden sähköpostin mutten ole saanut siihen toistaiseksi vastausta,
Sivu on käyty kyllä katsomassa eli asia on tullut Hong Kongissa tietoon ja siihen on tutustuttu.To: mika.lehtinen at hongkong.fi
Sent: Tuesday, October 21, 2008 
Subject: Keravan Hong Kongin invapaikkatilanne

Päivää.

Palaan jälleen tähän asiaan josta keskustelimme puolitoista vuotta sitten.
Keravan Hong Kongin vammaispysäköintitilanne on huono ja lupasitte
asiaa hoitaa. Siitä on nyt kulunut jo puolitoista vuotta ja asia on edelleen
hoitamatta. Asia sai uutta vauhtia tavattuani Keravan vammaisneuvoston
puheenjohtajan, joka kertoi turhaan yrittäneensä saada Keravan Hong Kongia
saattamaan invapaikkansa kunnollisiksi. Pyytäisin teitä tutustumaan asiasta
tekemääni sivuun ja myös kommentoimaan sitä, kuka Keravan kaupungilta
on antanut väärät ohjeet invapysäköintimerkkien asennukseen? Olen nimittäin
tehnyt Keravan kaupungin katusuunnittelupäälliköstä kantelun oikeuskanslerille.

Ystävällisesti

Matti Käki
Kerava